טופס דיווח בידוד. בידוד לשבים לישראל

על פי ההנחיות, עובדים אלה לא צריכים לפנות לרופא לצורך קבלת אישור מחלה שכן הם התבקשו שלא להגיע לקופות החולים למרות זאת, במקומות העבודה בהם נהוג לשלם שכר מלא מהיום הראשון להיעדרות, יקבלו העובדים הנמצאים בבידוד תשלום על פי הנהוג במקום העבודה
אם לא היו ברשות העובד מספיק ימי מחלה צבורים, ימי ההיעדרות נוכו משכרו כלומר, הוא לא קיבל שכר עבור ימי ההיעדרות שמעבר לימי המחלה שברשותו הדיווח של נתוני השכר יהיה בהתאם לשכר של חודש תחילת הבידוד

ערעור על הפניה לבידוד

באמצעות האפליקציה ניתן להעביר דיווח סימפטומים יומי של מבודדי בית ישירות לקופות החולים, ובהמשך ניתן יהיה להוסיף דיווחים נוספים למי שאובחן כנשא או חולה של הנגיף.

22
החזר תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים (הליך)
קיצור בידוד לצוות רפואי קיצור בידוד לסגלי רפואה יתבצע דרך המוסד הרפואי, בהתאם להנחיות משרד הבריאות ונהלי הדיווח הנדרשים
שאלות ותשובות בנושא בידוד
למידע נוסף ראו ב מעסיק ששילם לעובד או בגין שהותו של העובד בבידוד במהלך התקופה שבין 01
טופס דיווח עצמאי לבידוד ביתי ותעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד ביתי
בנוסף, עליהם לחתום על הצהרה כי הם נעדרים בגלל בידוד בשל החשש לנגיף הקורונה ולצרף אישור על מועד עזיבתם את המדינות, שכל מי שחוזר מהן חייב לשהות בבידוד
כל אדם שהגיע לישראל, לרבות דרך מדינה אחרת, לאחר שהיה בסין במהלך 14 הימים האחרונים לפני הגעתו לישראל חדר פרטי עם שרותים ומקלחת צמודים בתנאים אלו: -יש מי שיכין ויעביר למבודדים ציוד ומזון ללא מגע כלל
דוגמה לחישוב מועדי בדיקות ויציאה מבידוד מי שהמגע ההדוק האחרון שלה עם חולה מאומת היה בתאריך 1 מעסיק יהיה זכאי להחזר דמי בידוד עבור עובד ששהה בבידוד עקב חזרתו מחו"ל רק אם הנסיעה לחו"ל היתה מטעם המעסיק או שהעובד הוא שיצא מישראל לארץ מוצאו לאחר ה- 29

החזר תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים (הליך)

באמצעות האפליקציה ניתן להעביר דיווח סימפטומים יומי של מבודדי בית ישירות לקופות החולים, ובהמשך ניתן יהיה להוסיף דיווחים נוספים למי שאובחן כנשא או חולה של הנגיף.

5
ערעור על הפניה לבידוד
בידוד ילדים עובדים אשר נכנסים לבידוד בשל כניסת אחד או יותר מילדיהם לבידוד, ידווחו למשרד הבריאות לא רק על ילדיהם אל גם על עצמם ויהיו זכאים לדמי בידוד
שאלות ותשובות בנושא בידוד
אינם מקבלים פיצוי על הפסדי ההכנסה שנגרמים להם בשל הצורך לשהות בבידוד
טופס דיווח
ידוע כי משטרת ישראל מנהלת פיקוח הדוק בנושא, והיא יכולה לחייב את מפרי הבידוד לעבור למלונית מטעם המדינה למשך יתרת תקופת הבידוד ולהטיל עליהם קנס ע"ס 5000 שח
מי שרופא קבע לגביו כי היה במגע הדוק עם חולה ב-14 הימים האחרונים וישהה בבידוד
ככל שמדובר בעובד שהגיע לישראל לרבות דרך מדינה אחרת, לאחר שהיה בסין במהלך 14 הימים האחרונים לפני הגעתו לישראל, תצורף להצהרה הוכחה על כך ניתן לדווח אונליין מראש לפני ההמראה לישראל

קורונה חוזר משרד הבריאות אישור מחלה

באמצעות רכב או מונית בלבד בתנאים אלו: שימוש במסכות.

23
טופס דיווח עצמאי לבידוד ביתי ותעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד ביתי
הביטוח הלאומי מפעיל מוקד טלפוני בנושא תשלום דמי בידוד בטלפון 02-5393722
שאלות ותשובות בנושא בידוד
לסרטון הדרכה להתחברות למערכת ההזדהות הממשלתית
דמי בידוד
לשם כך הקים המשרד זאת בהתאם לצו בריאות העם-כל מי שחזר מסין ב-14 הימים האחרונים לפני הגעתו לישראל או שהיה במגע הדוק עם חולה במחלה, נדרש לשהות בבידוד בית עד לתום 14 ימים מיציאתו מסין או מהמגע האחרון עם החולה ולדווח על כך