Max אשראי. לאומי קארד MAX

כרטיס אשראי ויזה בינלאומי מעניק לך מגוון הטבות באלפי בתי עסק בארץ ובעולם, מאפשר לך ביצוע עסקאות ומשיכות מזומן בארץ ובעולם ביוני 2007 נפתח ממשק משותף בין שלוש חברות כרטיסי האשראי בישראל בסליקת שוברי וויזה
כרטיס אשראי ויזה זהב עסקי מעניק לך מגוון הטבות באלפי בתי עסק בארץ ובעולם, מאפשר לך ביצוע עסקאות ומשיכות מזומן בארץ ובעולם עם תקרות משיכה מוגדלות בשנת 2008 נמכרו לקבוצת הפניקס 49% מהון המניות של גמא 20% מהון מניות גמא אשר הוחזקו על ידי לאומי קארד ו- 29% נוספים

MAX

MAX — מקס — שירות באמצעות פייסבוק מסנג'ר לקבלת שירות לקוחות באמצעות פייסבוק מסנג'ר —.

10
MAX
הכרטיס מעניק מגוון שירותים והטבות לנוסעים לחו"ל, כגון: ביטוח נסיעות, מידע ללקוח הנוסע לחו"ל באתר, שירותי חירום בחו"ל ועוד
PayBack של max
לאחר שהבעלות על חברת כרטיסי האשראי "כאל", שהייתה משותפת ל ול עברה במלואה לבנק דיסקונט, הקים בנק לאומי, ב-15 בפברואר , את חברת "לאומי קארד"
מקס איט פיננסים
זאת, בעקבות המלצות להפרדת כרטיסי האשראי מהבנקים הגדולים בישראל, כדי לעודד תחרות במערכת הבנקאית
בינואר 2001 החל מהלך במסגרתו הוחלפו רוב כרטיסי האשראי של לקוחות בנק לאומי, מכרטיסי האשראי שהונפקו על ידי חברת לכרטיסים חדשים שהנפיקה לאומי קארד החברה מנפיקה כרטיסי אשראי של שני מותגים בינלאומיים: ו
ההטבות הניתנות על ידי חברת האשראי הינן באחריותה הבלעדית שם החברה שונה ל"מקס איט פיננסים בע"מ"

PayBack של max

יש לוודא שכל פנייה לנציב תלונות הציבור תכלול את הפרטים: שם הפונה, מספר ת.

28
PayBack של max
בשנים 2003 ניסתה לרכוש את מלוא מניות חברת , אך לא קיבלה לכך את אישור
Max
במרץ 2019, בעקבות המכירה, עברה החברה
Max
שירות לקוחות ב-SMS ניתן בימים א'-ה' מהשעה 08:30 ועד 22:00 בלילה, ובימי שישי וערבי חג מ-08:30 עד 13:00 בצהריים
MAX — מקס — שירות באמצעות ווטסאפ — Whatsapp מספר טלפון לקבלת שירות מיידי ב-whatsapp ווטסאפ — מותג "אלפא קארד" הפסיק להתקיים ביוני 2000 , וחברת לאומי קארד החלה לפעול ב-3 בינואר 2001
נכון לאמצע , כ-40 אלף בתי עסק מבצעים את סליקת כרטיסי האשראי באמצעות שירותיה של החברה החברה מציעה הנפקת , שירותי ופתרונות אשראי, תחת ה " MAX"

לאומי קארד MAX

הכרטיס מעניק מגוון שירותים והטבות לנוסעים לחו"ל, כגון: ביטוח נסיעות, מידע ללקוח הנוסע לחו"ל באתר, שירותי חירום בחו"ל ועוד.

לאומי קארד MAX
ללא תמיכה של אף אחד משלושת הבנקים הגדולים במדינה, חדירתה לשוק הייתה מצומצמת
לאומי קארד MAX
בכך, התאפשר גם לחברת לאומי קארד להתחיל לסלוק את כרטיסי האשראי מסוג "ישראכרט"
מקס איט פיננסים
באוגוסט 2001 החלה החברה בהנפקת כרטיסי אשראי ללקוחות כל הבנקים