אוהד חמו. רעא 5860/16 Facebook Inc נ' אוהד בן חמו · פסקי דין · אפיק ושות׳

עוד מציינות המבקשות כי החלטתו של בית המשפט קמא אינה מתיישבת עם הפסיקה בארצות הברית, שם נאכפת תניית השיפוט הזר באופן גורף מכל מקום, כך נטען, גם את תניית ברירת הדין היה על בית המשפט קמא לבחון על פי מבחן ההרתעה שנקבע בעניין מפעל הפיס ובהתאם להלכה הפסוקה לפיה אין להתערב בתניות ברירת דין אלא במקרים חריגים וקיצוניים
בן בית במקומות שספק אם כף רגלו של ישראלי אחר דרכה בהם כמו כן טוענות המבקשות כי בית המשפט קמא לא נתן משקל הולם לכך שתניית השיפוט הזר באה להגן על אינטרס עיסקי לגיטימי

אוהד חמו: העולם הערבי

The laws of the State of California will govern this statement, as well as any claim that might arise between you and us, without regard to conflict of law provisions 3.

29
אוהד חמו
וכך קובע הסעיף: You will resolve any claim, cause of action or dispute claim you have with us arising out of or relating to this Statement or Facebook exclusively in the U
אוהד חמו: העולם הערבי
ובכן, אני רב עם עצמי לקום מהספה ולהתיישב על המחשב… שם הספר ועיצוב הכריכה " פני השטח": על פניו שם בנאלי, מתבקש לספר אותו כתב, "כתבנו בשטחים אוהד חמו"
אוהד חמו
הפתעתי את עצמי טיפה וחייכתי
Facebook Ireland Ltd נ ג ד המשיב: אוהד בן חמו בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי מרכז-לוד מיום 10 כמו כן סבור היועץ המשפטי לממשלה כי במסגרת הפעלתו של מבחן ההרתעה יש להתחשב בצורך להגן על לקוחות המתקשרים בחוזים אחידים עם תאגידים זרים ובזכותם של לקוחות כאמור להתדיין במדינתם
מה כוללת אמנת התנועה ומהיכן היא שואבת את עקרונותיה ועוד כיצד נתפס הג'האד ומתורגם בעיני אנשי חמאס? כיצד פועל ומתנהל ישראלי מעבר לגדר? איך פיתח קשריו עם חמושי חמאס וג'יהאד אסלאמי? ההבדל בין שתי התנועות, המקצועיות, הדיסקרטיות והאידיאולוגיה הג'יהאדיסטית של מבוקשי חמאס והג'יהאד האיסלאמי לעומת "שכירי החרב" של הפת"ח

פני השטח הפלסטינים מבט מבפנים

אוהד חמו מכתבי השטחים המרתקים והנמרצים בישראל, הרצאתו עוסקת בשאלות מרתקות סביב תנועת חמאס.

אוהד חמו: העולם הערבי
מה כוללת אמנת התנועה ומהיכן היא שואבת את עקרונותיה? באשר לתניית השיפוט הזר קבע בית המשפט קמא כי היא מתנה על הוראות הדין בדבר מקום שיפוט ולפיכך חלה עליה חזקת הקיפוח הקבועה בסעיף 4 9 לחוק החוזים האחידים
אוהד חמו: הסיפורים המרתקים שמעבר לגדר
המשיב טען מצדו כי סעיף 15 1 לתנאי השימוש הוא תנאי מקפח בחוזה אחיד ועתר לביטולו
אוהד חמו
כיצד הצליח לפתח את הקשרים עם חמושי פתח וחמאס דווקא בימים הקשים של האינתיפאדה? לפיכך, סבורות המבקשות כי לא היה מקום להתעלם מסכום התביעה שהגיש נגדן המשיב ומן העובדה שקיבל מהן שירותים בחינם ומנגד להביא בחשבון נתונים כגון היקף פעילותן בארץ ומספר המשתמשים הישראלים בפייסבוק