האי ברחוב הציפורים. האי ברחוב הציפורים

Alex hanged on to hope -- we can, too במטרה לנצל את כוח האדם מקרב אסירי מחנות הריכוז, העבידו הנאצים את היהודים הכלואים במחנות אלה
הספר מגולל את סיפורו של אלכס, אשר נגד כל הסיכויים מתחמק מהסלקציה, וכמו שהורו לו אביו וחברו, הוא מתחבא בבית מספר 78 ברחוב הציפורים

האי ברחוב הציפרים

עליו להמתין בין ההריסות לאבא שהבטיח לחזור כעבור ארבעה ימים,אך הימים הופכים לשבועות והשבועות לחודשים, ובהם מאורעות רבים והפתעות בלי סוף.

23
האי ברחוב הציפורים : הפנקס
בעת המיון אביו של אלכס מוסר לאלכס רובה ,אשר בתחילת הסיפור הסופר נותן לנו רמז מתרים, שבו מסביר הסופר שאלכס למד להשתמש בנשק ולתחזקו
The Island on Bird Street (1997)
תהליך הקמתם היה דומה ברוב שטחי הכיבוש: יהודי העיר וסביבותיה נצטוו לעבור להתגורר ברחובות או רבעים מוגדרים, שלעיתים פונו מיושביהם הלא-יהודים, כשלב מקדים לפני שילוחם אל
האי ברחוב הציפרים
האירועי בסיפור מתרחשים בתקופת מלחמת העולם השנייה , בעת רדיפת היהודים על ידי -הנאצים
אנו גאים לפרסם את פתיחת הספר, שיוצא כעת במהדורה חדשה ומיוחדת, בליווי איוריה של אורה איתן This may not be of Hollywood stature likened to "The Schindler's List", yet it's a small film with powerful impressions
פתחתי את פי לשאול, אך הוא הניח אצבע על שפתיו מההוצאה לאור נמסר כי בשפה מדויקת ומאופקת, מגובה עיניו של ילד, כותב אורי אורלב את סיפור הישרדות מופלא

האי ברחוב הציפרים

המתאר את חייו של ילד בגיטו , ב פולין בזמן מלחמת העולם השנייה.

28
האי ברחוב הציפורים (1997)
כאילו זה לא היה ברור
The Island on Bird Street (1997)
הנריק מגלה לאלכס על מקום בו יוכל לצאת אל הרחוב הפולני מחוץ לגטו שאותו אלכס היה רואה דרך פתח האוורור שנמצא בבית ההרוס
האי ברחוב הציפורים (סרט)
הנאצים השתמשו בטקטיקה של תהליך כפול, שהטעה את היהודים שהם הולכים למקום טוב ומאושר, כחלק מאחיזת העיניים באמצעים שונים של , כדי שהיהודים יעלו ללא התנגדות לרכבות שהובילו אותם למחנות ההשמדה