זכויות אזרח ותיק. תעודת אזרח ותיק (זכות)

הוא צבר 30 שנות ביטוח מלאות תוספת הוותק שלה תוגדל כך: מחודש ינואר 2017, תקבל 2% תוספת ותק על כל שנה שמעל ל- 9 השנים הראשונות שצברה
הוא מקבל קצבת אזרח ותיק מחודש אפריל 2017 בתוספת ותק של 42%, לפי החישוב הבא: 2% עבור כל שנה שמעל 9 השנים הראשונות, כלומר 21 שנות ביטוח כפול 2% אופן חישוב תוספת הוותק: עד דצמבר 2016 תוספת הוותק חושבה כך: על כל שנת ביטוח שמעל 10 שנות הביטוח הראשונות שולמה תוספת ותק בשיעור של 2% מהקצבה הבסיסית המגיעה לך

תוספת ותק לקצבת אזרח ותיק

מקבלת קצבת אזרח ותיק כעקרת בית ממועד הגיעה לגיל הזכאות.

תעודת אזרח ותיק (זכות)
מחודש ינואר 2018 תקבל 2% תוספת ותק על כל שנה שמעל 4 השנים הראשונות שצברה, כלומר תהיה זכאית ל תוספת ותק בשיעור 12% מהקצבה המגיעה לה 2% עבור 6 שנים
תעודת אזרח ותיק (זכות)
תוספת הוותק תהיה 8% ולא 10% כיוון שעם תוספת ותק של 8% הוא מגיע כבר למקסימום תוספת הוותק שניתן לקבל - 50%
תוספת ותק לקצבת אזרח ותיק
האשה עבדה 10 שנים מלאות
תקופות אלה נלקחות בחשבון רק למי שנולדה לאחר 1 כלומר, תהיה זכאית לתוספת ותק של 2% עבור שנת ותק אחת
מחודש ינואר 2019 תקבל תוספת ותק של 2% על כל שנה שצברה, ו תקבל תוספת ותק של 20% מהקצבה המגיעה לה 2% עבור 10 שנים

תעודת אזרח ותיק (זכות)

דוגמא 2: אישה עלתה לארץ ביחד עם בעלה בשנת 1970.

4
תעודת אזרח ותיק (זכות)
מינואר 2018 שונה אופן החישוב למקבל קצבת אזרח ותיק עם תוספת ותק נמוכה מ-50%
תעודת אזרח ותיק (זכות)
לרשותכם , שבאמצעותו תוכל לדעת מה סכום תוספת הוותק המגיעה לך
תוספת ותק לקצבת אזרח ותיק
אלה הן התקופות שנלקחות בחשבון לצורך בדיקת הזכאות לתוספת הוותק: לגבר - כל התקופות שבהן היה מבוטח ותושב ישראל, בין אם עבד ובין אם לא עבד
דוגמא 1: גבר עלה לארץ לראשונה בחודש ינואר 1987, והגיע לגיל פרישה בחודש אפריל 2017 לא צברה תקופת אכשרה לגיל פרישה
מינואר עד דצמבר 2017 תוספת הוותק חושבה כך: על כל שנת ביטוח שמעל 9 שנות הביטוח הראשונות שולמה תוספת ותק בשיעור של 2% מהקצבה הבסיסית המגיעה לך

תעודת אזרח ותיק (זכות)

.

תוספת ותק לקצבת אזרח ותיק
תוספת ותק לקצבת אזרח ותיק
תעודת אזרח ותיק (זכות)