סקולי הדסים. הדסים

מחקר ופיתוח מאז הקמתה, שיתפה הדסים פעולה עם משרד החקלאות הישראלי ועם חברות מחקר בארץ ובעולם, במטרה לשפר את היבולים החקלאיים בהמשך אחראית החברה למחזור פעילות שכולל, בין היתר: ליווי חקלאי של המגדלים לאורך כל תהליך הגידול החל משלב בחירת החלקה, כתיבת פרוטוקול גידול בהתאם לתקני איכות בינלאומיים, הטמעת דרישות האיכות בקרב המגדלים והדרכת המגדלים בתהליך ההסמכה לתקן
בתעשיית עיבוד הירקות נודעת חשיבות קריטית לקיצור משך הזמן שבין הקציר לבין תהליכי העיבוד במפעל השיטה תהליך העבודה של הדסים מתחיל בתרגום תוכניות הייצור של המפעלים לתוכנית זריעה

הדסים

על בסיס תוכנית הזריעה מארגנת הדסים את ההתקשרות החוזית בין המפעלים לבין המגדלים.

הדסים
הדסים הדסים מהווה את החוליה המקשרת המכרעת בין המגזר החקלאי לבין תעשיית עיבוד המזון
הדסים
החברה נוסדה בשנת 1980 על ידי יורם בן עמי, והיא עוסקת באספקת ירקות טריים - דוגמת: תירס מתוק ושעועית - למפעלי שימורים וקפואים ולבתי אריזה
הדסים
במועד האופטימאלי קוטפת הדסים את היבולים באמצעות קומביינים שבבעלותה, ומובילה אותם למפעלים באמצעות צי המשאיות שבבעלות , חברת אחות של הדסים
הניסיון המצטבר מאפשר להדסים לאמוד בדייקנות את היקף הדונמים הנדרש לעיבוד, ובסיס הנתונים הרחב שברשות החברה מאפשר לה לתזמן בזהירות את מועדי הזריעות, באופן שימנע נטישת שדות ויבטיח למפעלים רצף הספקה הפיקוח של הדסים על השלבים הקריטיים בתהליך הגידול מבטיח תוצרת חקלאית איכותית, כלומר ברמת הבשלה מתאימה, בעלת מאפיינים אחידים, ללא פגמים וללא מזיקים, ותוצרת חקלאית בטיחותית, כלומר ללא שאריות חומרי הדברה, נקיה מהנדסה גנטית, ללא גופים זרים וללא עשבים
בנוסף, הדסים השקיעה במהלך השנים, ועדיין משקיעה, סכומי הון ניכרים במחקר ובפיתוח של זני תירס משופרים, באמצעות חברת האחות המערך הלוגיסטי של הדסים ושל מובילי אמיר, אשר פועל 24 שעות ביממה, והיכולות התכנוניות של החברה, מבטיחים שפרק הזמן הזה יהיה מינימאלי

הדסים

.

28
הדסים
צוות הדסים כולל דר' למדעי הסביבה, אגרונומים, אנשי תפעול ואנשי תחזוקה טכניים
הדסים
הדסים