אוצר התורה. אוצרות התורה

מממנת את המשכורות למורים המלמדים את מקצועות החול, בתמורה לפיקוח הדוק על תוכנית הלימודים הממלכתית מערכת החיפוש המשוכללת כוללת; הגדרת מרווחים, סדר מילים, הוספת אותיות, הטיות דקדוקיות, מילים נרדפות, גם, או, שלילה, ועוד
Shipping orders have a 24 hour processing time and in busy seasons it may take up to 48 hours to ship לאחר שסימן המשתמש אחת מקטגוריות זו המערכת תעזור לו להתקדם ולהתמקד באותו נושא בה חיפש על ידי תת-נושא, לדוגמה: אם ילחץ המשתמש על מוסר ומחשבה, יפתח לו מלבד הספרים על מוסר ומחשבה דרך נוספת להתמקד על ידי נושאים כגון: אמונה, דע מה שתשיב, השקפה, מוסר, מחשבה

אוצר התורה

ישנה אפשרות נוספת בתוכנה שבה הלומד מחפש את רשימת הנושאים לפי אותו סימן בו הוא לומד ב, לדוגמה אם לומד סימן י ב יפתח לו רשימת הנושאים המדוברים על אותו סימן ועל ידי זה הוא יגיע לעמודים בספרי העוסקים בנושא.

5
רשימת הספרים של מאגר 'אוצר החכמה' כולל ספרי מוסד הרב קוק, מכון ירושלים, אהבת שלום וקהת )ספרי
Mezuzahs: All Mezuzahs Parchment are final sale
רשימת הספרים של מאגר 'אוצר החכמה' כולל ספרי מוסד הרב קוק, מכון ירושלים, אהבת שלום וקהת )ספרי
If merchandise cannot be returned within fifteen 15 days, notice must be sent to the Web Department via email:
אוצר התורה
ניתן לעיין שם ב, וב
Local delivery orders will be delivered the next business day Special Order Sales: Items that are ordered according to the customers specifications are NON-REFUNDABLE, RETURNABLE, OR EXCHANGABLE
תכנים אחרים שנוצרו באתר זה ומתפרסמים בו בלא שמצויין עליהם במפורש אחרת - כל הזכויות עליהם שמורות ל בע"מ, חל"צ, מלכ"ר , המכון מעניק רשות לשימוש אישי לא מסחרי ולא ציבורי בתכנים אלו אפשרות זאת מביאה את הלומד להגיע ברגע אחד לכלל שמדברים באותו נושא בו הוא לומד

אוצרות התורה

Missing Items: If an item is missing from an order shipment, notice must be sent to within three 3 days of receipt.

20
אוצרות התורה
We can be reached via email: , Phone: 732-942-4500, or come visit us at 1700 Madison Ave, Lakewood, NJ 08701
רשימת הספרים של מאגר 'אוצר החכמה' כולל ספרי מוסד הרב קוק, מכון ירושלים, אהבת שלום וקהת )ספרי
No refunds or exchanges will be given after the fifteen 15 days
אוצר התורה
Damaged or Defective Merchandise: All damaged or defective merchandise must be returned to Judaica Plaza within fifteen 15 days of purchase
איכות הסריקה היא מתקדמת ואיכותית ביותר שתצוגת הספר חדה וברורה כבר מהמבט הראשון הספר נראה במלוא יופיו כביכול יצא עכשיו ממכבש הדפוס, כולל ספרים ומסמכים עתיקים הסרוקים בצבע מלא
If a customer requests to return a gift via UPS or USPS, the cost of shipping will be deducted from their store credit בין היתר הפעילה הרשת 40 בתי ספר ב עם כ-8,000 תלמידים, שני בתי ספר ב הפעילים עד היום, ובית ספר בלוב שפעל לתקופה קצרה

אוצרות התורה

בין השנים - כיהן כמנכ"ל הרשת הרב זאב וולטנר מאנגליה.

Otzar Pelaos Hatorah
בעקבות זאת הוקמו בתי ספר בצרפת; בשנת נפתח בית הספר הראשון ב, שהפך בהמשך לעצמאי, ובשנת הוקמו בתי ספר בשני , קרטיי וסרסל
רשימת הספרים של מאגר 'אוצר החכמה' כולל ספרי מוסד הרב קוק, מכון ירושלים, אהבת שלום וקהת )ספרי
This is to ensure that the Seforim that are being returned are intact and sellable
Otzar Pelaos Hatorah
בעידוד מייסדי הרשת במרוקו -הרב נשיא בניו יורק והרב , הועברו אלפי תלמידים מצטיינים מבתי הספר במרוקו ל באירופה ובארצות הברית, במטרה לשקם את עולם הישיבות שנחרב בשואה, על אף שכתוצאה מכך אולי נמנע פיתוחו של החינוך הדתי במרוקו