חוק זכויות נפגעי עבירה. חוק זכויות נפגעי עבירה

ח"מ , לקבל את עיקר ההמלצות ומתכוונת לקיים עבודת מטה שבסופה תישקל הטמעתן" הנציבות מציינת כי בתגובת הפרקליטות לטיוטת הדוח שהועבר אליה לפני מספר חודשים נאמר כי "במבט לעתיד נוטה הפרקליטות, כבר בשלב זה של הטיוטה
על כך יעידו מאות ואלפי נפגעי עבירה וכן ארגוני סיוע שעובדים עימנו שנים זכויות אלה כוללות בתוכן את: 1

חוק זכויות נפגעי עבירה

לפני למעלה מ-10 שנים נכנס לתוקפו בישראל חוק זכויות נפגעי עבירה, שנועד לתת מענה למצוקותיהם של מי שנפגעו מעבירות, אך לא נמצא להם עד אז מקום להביע עמדתם ותחושותיהם במסגרת ההליך הפלילי, שאותו מנהלת המדינה נגד העבריין הפוגע.

דוח: הפרקליטות אינה מקפידה על מימוש זכויות נפגעי עבירה
הזכות להבעת עמדה באשר להליך הפלילי המתקיים כנגד הנאשם - הנפגע זכאי להביע את עמדתו בנושאים שונים הקשורים להליך הפלילי, למשל להתנגד לבקשת הפוגע לעכב את ההליך הפלילי או להתנגד לשחרור מוקדם ממאסר במקרים של נפגעי מין או אלימות
דוח: הפרקליטות אינה מקפידה על מימוש זכויות נפגעי עבירה
בנוסף, נמצא כי קיימים בפרקליטות אי-בהירות וחסרים ביישום הוראות החוק לגבי הסדר טיעון בשלב הערעור
חוק זכויות נפגעי עבירה
בהליך הפלילי במדינת ישראל, הפרקליטות והמשטרה אחראיות על ניהול התביעה נגד הנאשם, בעוד נפגע העבירה איננו צד פורמלי
הקמת יחידות סיוע בפרקליטות כדרישת המחוקק אם בכך לא די, הרי שלפי דוח הנציבות, הפרקליטות אינה עומדת במועד שנקבע בדין 6 חודשים , למתן החלטה בערר שהגיש נפגע עבירת מין או אלימות חמורה על החלטה שלא להעמיד את החשוד לדין
הפרקליטות עושה שימוש מועט בייזום ובהגשת תסקיר נפגע עבירה עם חקיקת חוק זכויות נפגעי עבירה, השתנה המצב בארץ והנפגע שעד אותה עת שימש לכל היותר עד להשגת ראיות, קיבל זכויות מסוימות וקיבל מעמד גם אם מוגבל בצד התובע

חוק זכויות נפגעי עבירה (חוק)

התעלמות הדוח ממציאות זו, והנחת הבסיס לפיה ללא תיעוד מלא כאילו לא נעשה דבר מעולם, יש בה כדי להציג תמונה מעוותת של המציאות ולפגוע בפרקליטים ללא הצדקה.

22
נפגעי עבירה
בנוסף, "דרג ההנהלה הבכיר בפרקליטות נמנע מקבלת החלטות וממתן פתרונות בסוגיות הקשורות בטיפול בעמדת נפגע עבירת מין או אלימות חמורה לפני ועדת שחרורים"
דוח: הפרקליטות אינה מקפידה על מימוש זכויות נפגעי עבירה
לפי הדוח, כאמור, הפרקליטות אינה מקפידה על קיום זכות נפגע עבירת מין או אלימות חמורה להביע עמדה לעניין הסדר טיעון
חוק זכויות נפגעי עבירה (חוק)
לצד נימוקים אלה, קיימים נימוקים המתבססים על זכותו של האדם לכבוד