מקורות מכרזים. החברה למשק וכלכלה

במידה וקיים ספק אחר שחושב שהוא מתאים, הוא מוזמן להציע את שירותיו המציע נדרש לצרף מסמכים מתאימים להוכחת עמידתו בתנאי הסף
לדואר האלקטרוני המוגדר במערכת ישלחו הודעות והבהרות ככל ויהיו המתקן יספק למעלה מ-40,000 קוב מים מותפלים ליום לרשות המים בקפריסין

אנחנו מקורות

פניות כאמור יש להעביר בכתב בלבד, באמצעות מייל.

24
מכרזי חברת מקורות
החברה פועלת תחת משרד התשתיות הלאומיות ומשרד האוצר
מכרזי חברת מקורות
כמו כן, לאחרונה זכתה "מקורות פיתוח וייזום", יחד עם חברת שטאנג, במכרז DBOT Design, Built, Operate, Transfer להקמת מפעל לטיפול בשפכים במועצה אזורית נחל שורק, בהיקף של כ-2
מכרזים
המערכת מאתרת ומפרסמת מגוון מכרזים ביניהם, מכרזים ממשלתיים, מוסדיים, מכרזי מדינה, מכרזי בניה, הכוללים את המידע הרלוונטי אודות המכרז
אנחנו מבינים את הצרכים של כל אחד מהם ובהתאם לכך מתכננים ומעצבים את מפת המים של ישראל פניות כאמור יש להעביר בכתב בלבד, באמצעות מייל
אתרי הגורמים הממשלתיים- כאשר מדובר במכירת רכב עבודה ממשלתי או רכבים שהוחרמו ע"י המשטרה, מתפרסמות באתרים הרלוונטיים הודעות הכוללות את פרטי הרכבים והתנאים לרכישה יש להגיע לסיור בנעלי בטיחות אפוד זוהר וקסדת מגן

מכרזים פעילים

באמצעות תכנון, הקמה ותפעול של שלושת פרויקטי ההתפלה האמורים — אשדוד, לימסול ולרנקה - חברת "מקורות פיתוח וייזום" מצויה בחזית חברות ההתפלה המובילות בעולם, באופן שממנף לשווקים הבין-לאומיים בתחום זה את מכלול היכולות ההנדסיות של קבוצת "מקורות".

15
מכרזים פעילים
על מנת לספק ולהתקין במתקני מקורות מזגנים תוצרת BARD , שח"מ מעוניינת להתקשר עם "ארד מזגנים" בהסכם לתקופה של שנתיים עם 2 אופציות להאריך את ההתקשרות בשנתיים נוספות סה"כ עד 6 שנים על בסיס מחירון מוסכם
מכרזים
את הסמינר פתח שר החקלאות והסביבה של קפריסין, אשר ציין את מעורבותה של קבוצת "מקורות" בפיתוח תשתיות המים באי, בדגש על תחום ההתפלה
מכרזי חברת מקורות
חברת מקורות הקימה חברת בת בשם שח"מ —שירותים חשמליים מכניים — שתפקידה הקמת ואספקת תשתיות מערכות מים ומתקני מים