اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. ما صحة هذا الأثر: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا؟

Namun, ungkapan ini memang ada secara mauquf sebagai ucapan sahabat , yakni ucapan Abdullah bin Umar bin Al Khathab Masasah Ar Risalah Sedangkan Al Haitsami mengatakan: dhaif
Jika tidak dapat hari ini, usahalah esok hari Apa yang perlu difahami adalah seseorang itu perlu bersabar dan tidak tergesa-gesa mencari dunia

Status Hadis

Seolah-olah akhirat menjadi hal yang kedua.

25
ما صحة قول: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا؟
Katanya: shahih, dan Bukhari-Muslim tidak mengeluarkannya
حديث (اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا)
Menurut ilmuwan, pemahaman tersebut sedikit menyimpang daripada maksud sebenar
من القائل اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كأنك تموت غدا
Seperti kata Syeikh Al-Albani, kata-kata di atas tidak ada dasarnya dari Rasulullah SAW
Sebab jika keadaannya dibalik, jika manusia beribadah merasa hidup selamanya, dia akan meremehkan ibadah tersebut sebab dia bisa melaksanakannya di lain waktu
Secara esensi ini adalah ucapan yang baik yakni mengajarkan keseriusan dalam ibadah untuk akhirat dan bekerja untuk dunia Hadis ini menurut ulama membawa pemahaman adanya keutamaan dalam mencari rezeki daripada usaha sendiri

Bukan Hadits: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا ، و اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا

Bukankah kita digesa supaya bersikap zuhud pada dunia dan mengambil apa yang diperlukan dari dunia, dan tidak bersikap melampau-lampau.

شرح قول علي رضي الله عنه اعمل لدنياك كأنك...
123, beliau menyebutkan bahwa makna Ihrits adalah kumpulkanlah
اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا
Ibnu Hibban memasukkannya dalam kitab Shahih -nya No
اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا
Ada pula yang menyebutkan bahawa pentingnya bercucuk tanam kerana ia membawa kebaikan yang banyak kepada manusia dan bumi sendiri