הזכות לשוויון. הזכות לשוויון

עקרון השוויון הוכר כבר בהכרזה על הקמת המדינה, שכללה התחייבות כי מדינת ישראל "תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין…" מסדיר את סוגיית מימון החינוך
נושא ההעדפה המתקנת אינו ייחודי לנשים הקבוצה השנייה, היא קבוצת החוקתיות

שוויון

החוק קובע כי כל אדם זכאי להגנה על כבודו, וכי יש לכבד זכות זו "ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל".

16
הזכות לשוויון
כמו כן מאפשר סעיף זה לקהילות בעלות או שונים מאלו של הרוב לקיים בתי ספר משלהן, בשני תנאים: שלהורי הילד תהיה אפשרות בחירה בין בית ספר כזה לבית ספר רגיל ושלימודים בבית ספר כזה יאפשרו לתלמיד השתלבות בחברה הכללית ולא יצרו מגבלת שפה, לדוגמה
The Center for Educational Technology
בדו"ח זה איננו עוסקים באפליה של אנשים על בסיס אישי אלא על בסיס מאפיינים קבוצתיים לאום, מין, גיל וכדומה
שוויון
בפרשת אבו לבדה חוזרת השופטת פרוקצ'יה על הלכה זו ומציינת כי באופן כללי הזכות לחינוך מוכרת בישראל כזכות חוקתית מכוח חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, ובפרט הזכות לשוויון בחינוך
ללא נכונות של בית המשפט לבחון באופן ביקורתי סיטואציות אלו, ולהטיל על הרשות את הנטל להראות כי לא הפלתה וכי היו נימוקים משכנעים לפעולותיה, אין אפשרות משפטית יעילה להתמודד עם אפליה נתייחס גם למנגנונים הפועלים במדינות אחרות ושראוי לאמץ בישראל
המחוקק הישראלי הכיר כבר בראשית ימי המדינה בעקרון שוויון הזכויות בין המינים המגזר החרדי נהנה גם מהזכות להשפיע על תוכני החינוך וזוכה ל חינוכית במסגרת בתי ספר פרטיים המתוקצבים על ידי המדינה

הזכות לשוויון ומאבק בגזענות ובאפליה

כמו כן קיימת יוזמה להקמת נציבות לשוויון הזדמנויות בעבודה, מכוח חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה.

17
הזכות לשוויון
חקיקה כזו צריכה להיות מלווה באכיפה נמרצת, שסנקציות מרתיעות בצידה, ומחוזקת בפסיקה מנחה של בתי המשפט
הזכות לשוויון
להעתקת הקטע המסומן, עברו למסמך היעד, סמנו את המקום הרצוי ולחצו: CTRL+V להדבקת הקטע
הזכות לשוויון
והמלחמה היא מלחמה מתמדת, מלחמת יום-יום